VP giao dịch

Địa chỉ : 3.11- Đường 23/10 - P. Ngọc Hiệp - Tp.Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258.3812266 - 02583.818 616
Fax : 0258.3827620
Email : viethai.autopetrol@gmail.com

Phòng trưng bày - kinh doanh ô tô

Địa chỉ : 1104 đường 23/10 (Km5 - Lô 7) - Xã Vĩnh Thạnh - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258-3.89.29.99
Fax : 0258-3.89.39.82

Phòng phụ tùng - Dịch vụ

Địa chỉ : 1104 đường 23/10 (Km5 - Lô 7) - Xã Vĩnh Thạnh - TP Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : 0258-3.89.19.09
Fax : 0258-3.89.19.09
Email : viethai.dichvu@gmail.com

Thông tin liên hệ

Vui lòng điền vào yêu cầu của bạn vào mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có thể.

Hãy tính, tổng 8 + 8.