VP giao dịch

Địa chỉ : 3.11- Đường 23/10 - P. Ngọc Hiệp - Tp.Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258.3812266 - 02583.818 616
Fax : 0258.3827620
Email : viethai.autopetrol@gmail.com

Phòng trưng bày - kinh doanh ô tô

Địa chỉ : 1104 đường 23/10 (Km5 - Lô 7) - Xã Vĩnh Thạnh - Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258-3.89.29.99
Fax : 0258-3.89.39.82

Phòng phụ tùng - Dịch vụ

Địa chỉ : 1104 đường 23/10 (Km5 - Lô 7) - Xã Vĩnh Thạnh - TP Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : 0258-3.89.19.09
Fax : 0258-3.89.19.09
Email : viethai.dichvu@gmail.com

Thông tin liên hệ

Vui lòng điền vào yêu cầu của bạn vào mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có thể.

Xin thêm 7 và 2.